notícies

« Ves enrere

La futura RIS3 incorpora desenvolupament de competències, transició industrial i esperit empresarial

La futura RIS3 incorpora desenvolupament de competències, transició industrial i esperit empresarial

Brussel·les, 14/11/2018.

Segons informa EURADA, en la conferència celebrada en els locals de SOST-CDTI a Brussel·les sobre el futur de la política de cohesió en el període 2021-2027, Katja Reppel, Cap Adjunta de la Unitat G1 - Creixement Intel·ligent i Sostenible (DG REGIO), ha explicat la recent proposta de la Comissió relativa al capítol dels Fons Estructurals i al futur de les estratègies de recerca i innovació per a una especialització intel·ligent.

Les Estratègies d'Especialització Intel·ligent s'aplicaran únicament al primer objectiu polític, una Europa més intel·ligent. Ara s'incorpora com a nova estratègia centrada en el desenvolupament de capacitats per a l'especialització intel·ligent, la transició industrial i l'esperit empresarial. Es tracta d'una novetat, perquè estem parlant de competències i educació, alguna cosa que fins ara s'incloïa principalment al Fondo Social; si s'aprova la proposta, el FEDER recolzarà la formació, l'aprenentatge permanent i les activitats d'educació professional.
 

Les Estratègies d'Especialització Intel·ligent s'aplicaran únicament al primer objectiu polític, una Europa més intel·ligent. Ara s'incorpora com a nova estratègia centrada en el desenvolupament de capacitats per a l'especialització intel·ligent, la transició industrial i l'esperit empresarial. Es tracta d'una novetat, perquè estem parlant de competències i educació, alguna cosa que fins ara s'incloïa principalment al Fondo Social; si s'aprova la proposta, el FEDER recolzarà la formació, l'aprenentatge permanent i les activitats d'educació professional.
 

Reunión en SOST, BruselasLes condicions ex ante es transformen ara en condicions favorables; açò significa que el reglament proposat garantirà l'aplicació de la condició durant tot el nou període de programació (no solament com a condició que ha de fer-se just abans de l'inici del programa operatiu).

Quant a la gestió de la S3, s'haurà de crear un òrgan específic.  Les reunions esporàdiques d'un Comité de direcció no han funcionat amb molta eficàcia en les diferents regions europees.

El procés de descobriment d'oportunitats empresarials seguirà sent pertinent. La seua eficàcia s'ha inclòs específicament en la proposta de Reglament i podrà ser finançat pel FEDER.

En els nous RIS3 serà de gran importància la transició industrial, molt més que la recerca i la innovació, com en l'actual període de programació. Amb açò es pretén ajudar a les empreses, especialment a les PIME, en la mesura en què aquest tipus d'empreses no solen invertir en recerca.