notícies

Enquesta RIS3 a Europa: hi ha una necessitat urgent d'actualitzar el disseny de les estratègies inicials

Enquesta RIS3 a Europa: hi ha una necessitat urgent d'actualitzar el disseny de les estratègies inicials

1 d'octubre de 2018.

Els resultats preliminars de l'enquesta sobre "obstacles del passat i remeis del futur" per a RIS3 encarregada per la Comissió Europea a l'institut Fraunhofer-ISI han sigut publicats hui.


El Dr. Henning Koll, responsable del projecte, conclou després d'analitzar les respostes de les diferents regions europees participants, que moltes de les estratègies actuals es consideren a si mateixes limitades pel seu disseny inicial. En conseqüència, els responsables veuen una gran necessitat d'actualitzar les RIS3. No obstant açò, només un terç de les regions ha iniciat la preparació per a després de 2020.


Els agents implicats atribueixen les dificultats a les interferències i descoordinacions polítiques i a la mentalitat generalitzada a Europa que la ciència és segueix sent impulsor prioritari de la innovació, enfront del procés de descobriment d'oportunitats empresarials que propugna el model RIS3.


Malgrat açò, moltes regions expressen l'esperança que esforços renovats en el desenvolupament de les estratègies tinguen efecte en el futur, però es considera necessària una nova condicionalitat ex ante per a activar estos esforços.


En les regions menys desenvolupades, es considera que les estratègies han sigut, en general, menys eficaces. Les condicions d'entorn restrictives en l'est i el sud-est d'Europa (capacitats administratives limitades, entorn pobre de triple-hèlix de la R+D, etc.), han ocasionat la feblesa de les RIS3 d'aquestes regions.


Com a aspectes positius, s'acullen favorablement les relacions de cooperació amb altres regions i es considera a la Comissió Europea com un soci constructiu en aquest sentit, amb les seues accions pilot i els esforços de la Plataforma S3.

Resultats de l'enquesta