notícies

« Ves enrere

El Consell Executiu del Fons de Fons amb finançament del FEDER es constitueix i aprova les bases per a la selecció d'intermediaris financers

El Consell Executiu del Fons de Fons amb finançament del FEDER es constitueix i aprova les bases per a la selecció d'intermediaris financers

València, 28 de juny de 2018.

Aquests instruments financers de suport a l'emprendiment innovador i de base tecnològica constitueixen una de les mesures articulades en RIS3-CV

El Consell Executiu del Fons de Fons per a la gestió dels instruments financers del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, gestionat pel Institut Valencià de Finances, s'ha constituït aquesta vesprada en una primera reunió celebrada en la seu del IVF, en la qual a més s'han aprovat les bases que guiaran la selecció dels intermediaris financers que col·laboraran en la distribució d'aquests productes.

S'ha estimat que aquest Fons permetrà posar en el mercat 125 milions dirigits a finançar empreses innovadores i xicotetes i mitjanes empreses en fase de creixement i expansió. D'aquesta quantitat, 66 milions seran fons europeus del programa FEDER, altres 42 milions seran recursos propis de la Generalitat i els restants seran aportats per la iniciativa privada.

La creació d'aquest Fons va a permetre finançar projectes empresarials de caràcter innovador i de base tecnològica, així com xicotetes i mitjaness empreses amb un alt potencial de creixement i internacionalització o amb un elevat component innovador. A més, s'injectarà liquiditat en projectes que comporten la transferència de coneixement.

Per a la instrumentació d'aquest Fons de Fons s'han articulat quatre productes financers ben diferenciats, dirigits cadascun d'ells a un sector determinat. Així, s'ha creat l'instrument financer de "Préstecs participatius en coinversió amb inversors privats", el de "Capital llavor d'ajuda a l'emprendiment innovador", el de "Capital de suport al Creixement Empresarial", i el de "Préstecs subordinats".

Els tres primers es van a operar en col·laboració amb intermediaris financers que van a ser seleccionats a través d'un procediment obert, transparent i no discriminatori. Amb l'objectiu que aquest Fons puga començar a funcionar a la menor brevetat, el Consell Executiu ha aprovat en la seua primera reunió les bases que van a regular la selecció d'aquests intermediaris financers.

El quart producte financer, a través del que es distribuiran aquests recursos, el de "Préstecs subordinats", serà executat directament pel gestor del Fons, el IVF, d'acord amb els seus procediments habituals de concessió de préstecs, sense la participació d'intermediaris financers prèviament seleccionats.

Composició del Consell Executiu

El Consell Executiu constituït avui està presidit per María José Mira, secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, i la seua vicepresidència l'ocupa Blanca Marín, secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius i Comerç. Els vocals d'aquest consell són el director general de Finançament i Fons Europeus, Andreu Iranzo; el director general d'Economia, Emprendiment i Cooperativisme, Francisco Álvarez; i el director general del IVF; Manuel Illueca, que exercirà al seu torn com a secretari del consell.

Aquest organisme serà l'encarregat de definir i establir les característiques i condicions que guiaran els instruments financers creats en el marc d'aquest Fons de Fons cofinançat amb recursos provinents de Programa Operatiu FEDER.

En la seua labor, el Consell Executiu estarà recolzat per una Comissió Tècnica de Gestió, integrada per personal del IVF, que es configura com un òrgan tècnic per a la gestió operativa del Fons de Fons.