notícies

« Ves enrere

Educació convoca ajudes per a l'adquisició d'infraestructures i equipament d'I+D+i

Educació convoca ajudes per a l'adquisició d'infraestructures i equipament d'I+D+i

28 de març de 2018.

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' la convocatòria d'ajudes per a l'adquisició d'infraestructures i equipament d'I+D+i per a les universitats públiques valencianes i consorcis públics de recerca adscrits a la Generalitat per al període 2018-2020.

Estes ajudes estan emmarcades en el Programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional del territori valencià 2014-2020 (PO FEDER CV), que contempla com a eix prioritari potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

L'import destinat a aquesta convocatòria és de 8.500.000 euros per a l'exercici 2018, un 15 per cent més que la quantia que es va destinar a aquestes ajudes en 2017.

La novetat d'aquesta convocatòria és que té caràcter plurianual i el període d'execució de l'activitat objecte d'aquesta subvenció és el comprès entre l'1 de gener de 2018 i el 31 d'octubre de 2020.

L'import de les ajudes per a cada projecte en cadascuna de les anualitats d'execució de l'activitat serà superior a 100.000 euros (IVA no inclòs) i la quantia màxima que es pot concedir és d'un milió d'euros per a la totalitat de l'ajuda.

Les entitats interessades hauran de presentar una sol·licitud per cadascun dels projectes per als quals se sol·licita l'ajuda, l'objecte de la qual és afavorir l'adquisició i actualització d'infraestructures, equipaments i tecnologies d'última generació de R+D+i, que permeta desenvolupar activitats de recerca d'excel·lència.

És important assenyalar que els projectes hauran d'enquadrar-se en un dels eixos prioritaris de desenvolupament de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent per a la Recerca i Innovació en el territori valencià (RIS3-CV) i contribuir a l'acompliment d'un o varis dels seus objectius específics.

Sol·licituds, concurrència i compatibilitat de les ajudes

El termini per a la presentació de la sol·licitud serà de 20 dies naturals des de l'endemà a la publicació de la convocatòria en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'.

Les sol·licituds es presentaran telemàticament en l'adreça d'internet consultar ací. Una vegada realitzat el tràmit telemàtic, l'entitat sol·licitant haurà de presentar els impresos emplenats en el registre d'entrada de la Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport.